• 2081 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят сиво и мръсно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2081 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят сиво и мръсно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2081 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят сиво и мръсно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2081 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят сиво и мръсно бял Магнит за перде, плетен, елипса.